VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook  |  Jaunumi  |  Piedāvājumi  |  Personāls  |  Kontakti  |  Arhīvs |  meteo |  klimats  
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Laboratorijas publikāciju saraksts pēc gadiem

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 agrāk

2018. gadā kopā 2 publikācija(s): Fails
Geža V., Venčels J., Zāģeris Ģ., Pavlovs S.
Numerical modelling of surface waves generated by low frequency electromagnetic field for silicon refinement process

IOP Conference Series: Materials science and engineering, vol. 355, May 2018, p. 012020 doi:10.1088/1757-899X/355/1/012020
Павлов С. (Pavlov S.)
Системы высокопроизводительных вычислений в 2017–2018 годах: обзор достижений и анализ рынков. Часть I. Серверы, облачная IT-инфраструктура, квантовые вычисления. Часть II. HPC-системы. Часть III. Суперкомпьютеры. Часть IV. Сфера PLM, включая CAE и EDA. Часть V. Компьютеры, планшетники, смартфоны (High-performance computing systems in 2017–2018: achievements review and markets analysis. Part 1. Servers, cloud IT-infrastructure, quantum computations. Part 2. HPC-systems. Part 3. Supercomputers. Part 4. Sphere PLM, including CAE and EDA. Part 5. Computers, tablets, smartphones)

CAD/CAM/CAE Observer, 2018, №3, с. 6–14; № 4, с. 80–87; № 5, с. 19–32; № 6, с. 6–18; № 7, с. 79–87