VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Lielākie projekti, kuru izpildē piedalījās laboratorija

Gadi Vadītājs Nosaukums Projekta veids Partneri
2013.-2015. A. Jakovičs Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām.
Informācija par projektu.
Projekta kopavilkums.
ESF līdzfinansēts projekts  
2011.-2013. A. Jakovičs ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi
Vairāk informācijas šeit
ERAF līdzfinansēts projekts  
2012. A. Jakovičs Par datu apstrādi, silīcija orientētās kristalizācijas multifizikālo modelēšanu un eksperimentālo izpēti   Hannoveres universitātes Elektrotermijas institūta veicināšanas apvienība
2012. A. Jakovičs Datu apstrāde un multifizikālo procesu metalurģiskās elektrotermiskās iekārtās skaitliskā modelēšana   Hannoveres universitātes Elektrotermijas institūta veicināšanas apvienība
2012. U. Bethers FIMAR programmatūras uzturēšana, atbalsts un datu piegāde 2012. gadam   Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
2012. U. Bethers MyOcean2- Prototype Operational Continuity for the GMES Ocean Monitoring and Forecasting Service   Sevent framework programme
2010.-2012. U. Bethers, A. Jakovičs GORWIND: Rīgas līcis kā vēja enerģijas resurss   ES INTERREG, ESTLAT
2012. A. Jakovičs Par elektromagnētiski kontrolētas plūsmas pētījumiem neorganisko materiālu kristalizatoros   Ilmenau tehniskā universitāte
2009.-2012. U. Bethers MyOcean- Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and capabilities   Sevent framework programme
2009.-2012. U. Bethers Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem   Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra
2009.-2012. A. Jakovičs Atomāro un nepārtrauktās vides tehnoloģisko fizikālo procesu modelēšana, matemātisko metožu pilnveide un kvalitatīvā izpēte   Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra
2011. A. Jakovičs Vācijas-Latvijas seminārs "Multifizikālā modelēšana OpenFoam"   Baltijas-Vācijas augstskolu birojs
2011. U. Bethers FiMar programmatūras uzturēšana, atbalsts un datu piegāde 2011. gadam Pētniecisks pasūtījums Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
2011. U. Bethers FiMar programmatūras paplašinājumu darbībai uz kuģiem izstrāde Pētniecisks pasūtījums Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
2011. A. Jakovičs Silīcija orientētās kristalizācijas multifizikālā modelēšana un eksperimentālā izpēte Pētniecisks Hannoveres universitātes Elektrotermijas institūta veicināšanas apvienība
2009.-2011. A. Jakovičs Mūsdienīgu mērījumu un modelēšanas sistēmu izveide ēku siltumfizikālo parametru analīzei LZP finansēts pētniecisks projekts  
2009.-2011. A. Jakovičs Vielas un siltuma apmaiņas mikrostrukturētos un vairākfāzu materiālos ar parametru atkarīgām īpašībām multifizikāla modelēšana LZP finansēts pētniecisks projekts  
2010. U. Bethers FiMar programmatūras uzturēšana, atbalsts un datu piegāde 2010. gadam Pētniecisks pasūtījums Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
2010. A. Jakovičs Fizikālo procesu metalurģiskās elektrotermiskās iekārtās skaitliskā modelēšana Pētniecisks Hannoveres universitātes Elektrotermijas institūta veicināšanas apvienība
2010. A. Jakovičs Silīcija orientētās kristalizācijas skaitliskā modelēšana Pētniecisks Hannoveres universitātes Elektrotermijas institūta veicināšanas apvienība
2010. A. Jakovičs Ar Vācijas-Latvijas kolokviju "Modelēšana materiālu tehnoloģijās" saistīti doktorantu kursi Izglītība Baltijas - Vācijas Augstskolu birojs
2009.-2010. U. Bethers Meteoroloģisko prognožu sistēmas uzstādīšana un uzturēšana   Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
2009.-2010. A. Jakovičs Elektromagnētisko, hidrodinamisko un termisko procesu modelēšana cilindriskā spraugā ar aksiālu tranzīta plūsmu Pētniecisks Ilmenau tehniskā universitāte, Vācija
2009.-2010. A. Jakovičs Datu apstrāde un fizikālo procesu industriālās elektrotermiskās iekārtās matemātiskā modelēšana   Vereinigung zur Förderung des Instituts für Elektrowärme der Universität Hannover e.V.
2009. U. Bethers FiMar programmatūras uzturēšana, atbalsts un datu piegāde 2009. gadam Pētniecisks pasūtījums Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
2009. A. Jakovičs "ŠKODA" autosalona jaunbūves termogrāfisks apsekojums Pētniecisks pasūtījums SIA "Fasāžu centrs"
2009. A. Jakovičs Ēkas Duntes ielā Nr.23 termogrāfisks apsekojums Pētniecisks pasūtījums SIA "Fasāžu centrs"
2008.-2009. A. Jakovičs Mērķa dzesēšanas ar šķidro metālu skaitliska modelēšana Pētniecisks līgums Paula Šerrera institūts
2008.-2009. A. Jakovičs Datu apstrāde un ultraskaņas iedarbības uz kristalizācijas procesiem fizikālo analīzi Pētniecisks līgums Vereinigung zur Förderung des Instituts für Elektrowärme der Universität Hannover e.V.
2008.-2009. A. Jakovičs Datu apstrāde un fizikālo procesu industriālās elektrotermiskās iekārtās matemātiskā modelēšana Pētniecisks līgums Vereinigung zur Förderung des Instituts für Elektrowärme der Universität Hannover e.V.
2008.-2009. A. Jakovičs Akmeņu šķirošanas sistēmas izveide Pētniecisks līgums SIA "Sijāts"
2006.-2009. A. Jakovičs Siltuma un vielas pārneses procesu un fāzu dinamikas mūsdienīgu materiālu tehnoloģijās kompleksa analīze Latvijas Zinātnes padomes pētniecisks projekts Institute for Electrothermal Processes,
University of Hannover;
Division of Fluid Mechanics,
Lulea University of Technology
2006.-2009. U. Bethers Klimata mainības ietekme uz noteci, biogēno elementu plūsmām un Baltijas jūras režīmu Valsts pētījumu programma  
2008. U. Bethers Faktisko meteoroloģisko datu vizualizācijas programmatūras izstrāde uz FiMar bāzes Pētniecisks pasūtījums Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
2008. U. Bethers Operacionālo meteoroloģisko un okeanogrāfisko datu piegāde un vizualizācija Baltijas jūrai un Rīgas jūras līcim Pētniecisks pasūtījums Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs
2008. A. Jakovičs Pārneses procesu dinamikas modelēšana strukturētu, porainu un daudzslāņu materiālu tehnoloģijās, ievērojot fizikālā mijiedarbības un īpašību nelinearitāti    
2008. A. Jakovičs Ēkas būvkonstrukciju termogrāfiskā un blīvējuma pārbaude Pētniecisks pasūtījums MID Baltic Realty Limited
2008. A. Jakovičs Logu konstrukciju blīvejuma un siltuma caurlaidības noteikšana ekspluatācijas apstākļos un termokamerā Pētniecisks pasūtījums SIA "Atmodas centrs"
2008. A. Jakovičs Siltuma izolācijas materiāla ar pulverveida pildvielu siltuma vadītspējas noteikšana Pētniecisks SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"
2008. A. Jakovičs Vielas apmaiņas procesu un fāzu pāreju modelēšana induktīvās kausēšanas iekārtās Pētniecisks Vereinigung zur Förderung des Instituts für Elektrowärme der Universität Hannover e.V.
2008. A. Jakovičs Inženierfizikālo datu apstrāde un vielas apmaiņas procesu un fāzu pāreju modelēšana induktīvās kausēšanas iekārtās Pētniecisks pasūtījums Vereinigung zur Förderung des Instituts für Elektrowärme der Universität Hannover e.V.
2008. A. Jakovičs Stikla pakešu siltuma caurlaidības standartizēta noteikšana termokamerā Pētniecisks pasūtījums SIA "Indulis"
2007.-2008. U. Bethers Operacionālās okeanogrāfijas un prognostisko meteoapstākļu automatizētās sistēmas "FIMAR NBS Jūras spēkos" uzturēšana, atbalsts, datu apstrāde un piegāde Pētniecisks pasūtījums Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs
2007.-2008. A. Jakovičs Poliuretāna siltuma vadītspējas un siltuma ietilpības pētījumi Pētniecisks pasūtījums Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
2007.-2008. A. Jakovičs Datu apstrāde un inženierfizikālas informācijas pakalpojumi - 3D turbulentu kausējuma plūsmu modelēšana Pētniecisks pasūtījums Vereinigung zur Förderung des Instituts für Elektrowärme der Universität Hannover e.V.
2007.-2008. A. Jakovičs Starojuma izturīga spiediena sensora pētījumi, izmantojot galīgo elementu metodi Pētniecisks pasūtījums Paul Scherrer Institut
2006.-2008. A. Jakovičs un J. Virbulis Nano- elektronikas un kompozītmateriālu un tehnoloģiju matemātiskā modelēšana ERAF līdzfinansēts pētījumu projekts  
2006.-2008. U. Bethers Rīgas jūras līča dibennogulumu dinamikas modelēšana mīnu meklēšanas atbalstam Zinātniski pētnieciskais projekts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
2004.-2008. A. Jakovičs Ēku siltuma zudumu kompleksa diagnostika un precizēta siltuma patēriņa noteikšana, izmantojot automatizētas mērsistēmas un hierarhiski saistītu matmātisko modeļu sistēmu Latvijas Zinātnes Padomes pētniecisks projekts  
2007. A. Jakovičs Pārneses procesu dinamikas modelēšana strukturētu, porainu un daudzslāņu materiālu tehnoloģijās, ievērojot fizikālā mijiedarbības un īpašību nelinearitāti Pētniecisks pasūtījums Ilmenau tehniskā universitāte, Lulea tehniskā universitāte
2007. A. Jakovičs Mērsistēmas ar Peltjē sensoru materiālu siltuma caurlaidības un mitruma dinamikas attālinātam monitoringam prototipa izveide un izēģinājumi LU komercializācijas projekts  
2007. A. Jakovičs Kopsakaru starp spiedienu un termisko pretestību analīze eksperimentālā iekārtā Pētniecisks pasūtījums Paul Scherrer Institut
2006.-2007. A. Jakovičs Datu apstrāde un inženierfizikālas informācijas pakalpojumi Pētniecisks pasūtījums Vereinigung zur Förderung des Instituts für Elektrowärme der Universität Hannover e.V., Vācija
2006.-2007. A. Jakovičs Ātrumu un temperatūras sadalījumu elektromagnētiski jaukta kausējuma tīģelī aprēķins, ievērojot temperatūras atkarīgus materiālu datus Pētniecisks pasūtījums Ilmenau tehniskā universitāte, Vācija
2006.-2007. A. Jakovičs Siltuma un vielas pārneses procesu un fāzu dinamikas mūsdienīgu materiālu tehnoloģijās kompleksā analīze Pētniecisks projekts Ilmenau tehniskā universitāte, Vācija
2006.-2007. A. Jakovičs Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno tehnoloģiju fizikālo procesu datormodelēšanā ESF līdzfinansēts projekts Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Rēzeknes Augstskola, Ventspils Augstskola
2006.-2007. U. Bethers Operacionālās okeanogrāfijas modeļsistēma Latvijas jurisdikcijas ūdeņiem Pētniecisks pasūtījums LR Aizsardzības ministrija
2006.-2007. U. Bethers Operacionālās okeanogrāfijas un prognostisko meteoapstākļu automatizētās sistēmas "FIMAR NBS Jūras spēkos" uzturēšana, atbalsts, datu apstrāde un piegāde Pētniecisks projekts Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs
2005.-2007. A. Jakovičs Nestacionāru 3D kausējumu plūsmu, temperatūras sadalījumu un vielas apmaiņas modelēšana indukcijas krāsnīs Pētniecisks kontrakts Technical University of Ilmenau, Vācija
2005.-2007. A. Jakovičs Ātrumu un temperatūras sadalījumu modelēšana EM maisītās kausējumos, ievērojot temperatūras atkarīgus materiālu datus Pētniecisks kontrakts Institute for Electrothermal Processes, University of Hannover, Germany
2006. A. Jakovičs Stikloto virsmu Saules enerģijas un siltuma caurlaidības ar un bez speciālajam plēvēm termoklimatisko apstākļu izvērtēšana Pētniecisks kontrakts SIA "Hansabanka centrālā ēka"
2006. A. Jakovičs Nestacionāru pārneses procesu modelēšana daudzfunkcionālos porainos un daudzslāņu materiālos, ievērojot procesu mijiedarbību un parametru atkarību Pētniecisks projekts  
2006. A. Jakovičs Inženierfizikālo datu apstrāde un procesu induktīvās kausēšanas iekārtās skaitliska modelēšana Pētniecisks projekts Institute for Electrothermal Processes,
University of Hannover
2005.-2006. A. Jakovičs Elektriskās vadītspējas un viskozitātes ietekmes uz plūsmas raksturu EM maisītā stikla kausējumā parametriskie pētījumu Pētniecisks kontrakts Ilmenau tehniskā universitāte, Vācija
2005.-2006. A. Jakovičs Dažādu oksīdu materiālu induktīvās kausēšanas procesa induktortīģeļa iekārtās matemātiskā modelēšana Pētniecisks projekts Institute for Electrothermal Processes,
University of Hannover
2005.-2006. A. Jakovičs Nestacionāru 3D kausējuma plūsmu un temperatūras sadalījumu skaitliska modelēšana dažādās elektrotermiskās iekārtās Pētniecisks projekts Institute for Electrothermal Processes,
University of Hannover
2005.-2006. U. Bethers Operacionālās okeanogrāfijas modeļsistēma Latvijas jurisdikcijas ūdeņiem Zinātniski pētnieciskais projekts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
2005.-2006. U. Bethers Operacionālās okeanogrāfijas un prognostisko meteoapstākļu automatizētās sistēmas "FIMAR NBS Jūras spēkos" uzturēšana, atbalsts, datu apstrāde un piegāde Pētniecisks projekts Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālais nodrošinājuma centrs
2004.-2006. A. Jakovičs Nestacionāru oksīdu materiālu kušanas procesu modelēšana induktortīģeļa iekārtās Pētniecisks kontrakts Institute for Electrothermal Processes,
University of Hannover
2005. A. Jakovičs Elektriskās vadītspējas un viskozitātes ietekmes uz plūsmas raksturu elektromagnētiski maisīta stikla kausējumā parametriskie pētījumi Pētniecisks projekts Ilmenau tehniskā universitāte, Vācija
2004.-2005. A. Jakovičs Datu apstrāde un inženierfizikālas informācijas sniegšana Pētniecisks projekts Institute for Electrothermal Processes,
University of Hannover
2003.-2005. U. Bethers Rīgas jūras līča hidroekosistēmas matemātiskā modelēšana LZP grants  
2003.-2005. A. Jakovičs Fizikālo procesu MHD iekārtās skaitliskā modelēšana Pētniecisks projekts LU Fizikas Institūts
2003.-2004. U. Bethers ETNET21: Eiropas tematiskais tīkls vidēs un hidroinženierzinātnēs EK 5. IP projekts  
2003.-2004. A. Jakovičs Tipveida ēku siltuma zudumu un apkures siltuma patēriņa analīze Pētniecisks projekts Liepājas pilsētas dome
2002.-2005. U. Bethers PAPA: Programme for a Baltic network to access and upgrade an operational observing and forecasting system in the region    
2002.-2005. A. Jakovičs Transfer processes and phase dynamics of many comonent materials in heterogeneous madium at high temperature and electromagnetic impact Latvijas Zinātnes padomes pētnieciskais projekts Institute for Electrothermal Processes,
University of Hannover
2002.-2005. U. Bethers Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās Latvijas Zinātnes padomes sadarbības projekts Ūdens un zemes zinātņu institūts,
Latvijas lauksaimniecības universitāte
2002.-2004. A. Jakovičs Weiterentwicklung des mathematischen Modells und Untersuchengen des Skullmelting Prozesses im Induktortiegel Pētniecisks projekts Institute for Electrothermal Processes,
University of Hannover
2004. U. Bethers Operacionālās okeonogrāfijas un prognostisko meteoapstākļu automatizētas sistēmas izveide Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkos LR Aizsardzības Ministrijas finansēts projekts Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
2002.-2003. A. Jakovičs Mērsistēmas un programmatūras siltuma caurlaidības koeficienta noteikšanai izstrāde Pētniecisks projekts Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
2002.-2003. A. Jakovičs Permeability of clustered fibre networks. Modelling II Starptautiskās bilaterālās sadarbības projekts Division of Fluid Mechanics, Lulea University of Technology, Zviedrija
2002. A. Jakovičs (līdzvadītājs no LU) Nordic Network for Manufactoring Simulation (sadarbības tīkla izveide tehnoloģisko procesu modelēšanai) Starptautiskais projekts IVF, Zviedrija

Sintef, Norvēģija

VTT, Somija

Aalborgs University, Dānija
2001.-2002. A. Jakovičs Advanced low-cost composites-optimized processing and performance Starptautiskās sadarbības projekts Division of Polymer Engineering, Lulea University of Technology, Zviedrija
2000.-2001. A. Jakovičs Design of composite structures with non-linear material behavior Starptautiskās sadarbības (tīkla) projekts Lulea tehniskās universitātes
0 Polimēru inženierijas nodaļa, Zviedrija

Rīgas tehniskā universitāte

Latvijas UniversitātesPolimēru mehānikas institūts
2000. A. Jakovičs Development of mathematical model and experimental device for Skullmelting inductor-pot Starptautisks kontrakts Hannoveres universitātes
Elektrotermijas institūts, Vācija
1992.-1995.,
1999.-2000.
A. Jakovičs Deposit formation and erosion of refractory in Al induction-channel furnaces
Starptautiskais sadarbības projekts ABB Industrijas tehnika, Vācija
1999.-2000. A. Jakovičs Klimatiskajiem un saimnieciskajiem nosacījumiem atbilstošu pakešu logu konstrukciju piedāvājuma izstrāde Latvijas tirgum, veicot standartizētu testēšanu un pārbaudes reālos ekspluatācijas apstākļos Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtīts tirgus pieprasītais pētījums SIA "Arčers"

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
1999.-2002. A. Jakovičs Mathematical modelling of steamstripping process for waste decontamination in tube reactor
Starptautiskās bilaterālās sadarbības projekts GKSS pētnieciskais centrs, Vācija
1998.-1999. U. Bethers Okeanogrāfiskās vinčas izveide
   
Latvijas industriālais projekts Latvijas zivsaimniecības institūts
1997.-2000. U. Bethers MorWin: Morphodynamische Modellierung von Windwatten - Netzgestuetzte Projektbearbeitung in Kuessteningenierwesen BMBF starptautiskais projekts BMBF, Vācija
1997. U. Bethers Olaines ķīmiski-farmaceitiskās rūpnīcas ventilācijas plāna optimizācija Latvijas industriālais projekts  
1997.-2001. A. Jakovičs Pārneses procesi un fāzu dinamika elektomagnētiskajā laukā un porainā vidē Latvijas Zinātņu Padomes pētījumu programmas apakšprogramma 9-12 Hannoveres universitātes
Elektrotermijas institūts, Vācija

ABB Industrijas tehnika, Vācija
1996.-2001. U. Bethers Modelling of hydrodynamical processes of Latvian coastal zone and underground Latvijas Zinātņu Padomes pētnieciskā programma  
1996.-1999. A. Jakovičs Zn akumulācjia neuzņēmīgā materiālā izteikti nehomogēnā temperatūru laukā
Starptautiskais pasūtījuma projekts ABB Industrijas tehnika, Vācija
1995.-1996. A. Jakovičs Siltuma zudumu analīzes paraugmetodikas un ekonomiski pamatotu pasākumu kompleksa to minimizēšanai izstrāde Latvijas Izglītības un Zinātnes Ministrijas papildfinansēts tirgus pieprasīto pētījumu projekts Hannoveres universitātes
Elektrotermijas institūts, Vācija

Rīgas Kurzemes priekšpilsētas Municipālās Saimniecības pārvalde
1994.-2001. U. Bethers Water and nutrient exchange between the Gulf of Riga and Baltic Proper Latvijas Zinātņu Padomes pētnieciskais projekts  
1993.-1998. U. Bethers Rīgas jūras līča projekts Starptautiskais projekts Nordic Council of Ministers