VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

TEMPUS

"ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi"

Projekta nosaukums:

ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi

Vienošanās Nr. 2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041

LU reģistrācijas Nr. ESS2011/120

Projekta izpildes termiņš: no 2011. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. decembrim

Projekta kopējais finansējums: Ls 248 269

Projekta zinātniskais vadītājs: asociētais profesors Andris Jakovičs

Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica

Darbinieki:

Andris Jakovičs, Jānis Kļaviņš, Sergejs Čertoks, Līga Kuleša, Jevgenijs Džeriņš, Jānis Ratnieks

Projekta mērķis:

Izstrādāt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem optimizētu, kompozītu ēkas norobežojošo konstrukciju risinājumu, izmantojot no vietējām izejvielām ražotus lielformāta mūra elementus, kuru pamatmateriāla poru mikrostruktūra, dobumu makrostruktūra, kā arī ar to pildvielas ir izvēlētas multifizikālās modelēšanas un paraugu testēšanas rezultātā. Konstruktīvajam risinājumam jānodrošina energopatēriņa telpu kondicionēšana un novirzu no A kategorijas termiskā komforta apstākļiem minimums.

Projekta uzdevumi:

 • Apkopot informāciju par mūsdienīgiem būkonstruktīvajiem risinājumiem un to lomu ēku energoefektivitātes un telpu mikroklimata nodrošināšanā.
 • Apkopot modelēšanai nepieciešamos datus par izmantojamo būvmateriālu fizikālajām īpašībām Latvijas klimatiskajos apstākļos.
 • Izstrādāt kompleksu kritēriju energoefektivitātes un termiskā komforta apstākļu raksturošanai un kvantitatīvai izvērtēšanai.
 • Izveidot dinamiskos modeļus ēkas energopatēriņam un telpu mikroklimata izmaiņām atkarībā no būvkonstrukciju veida un materiālu īpašībām.
 • Veikt izstrādāto modeļu pārbaudi tipiskos ārējo apstākļu (temperatūra, vējš, mitrums, Saules starojums) maiņas režīmos.
 • Izveidot un aprobēt multifizikālu modeli siltuma, mitruma, gāzes un skaņas pārneses procesu savstarpēji saistītai skaitliskai analīzei.
 • Izstrādāt uzlabotu lielformāta mūra elementu norobežojošo konstrukciju risinājumu variantus un veikt to raksturlielumu vispusīgu parametrisku izpēti.
 • Optimizēt izstrādāto konstrukciju īpašības, variējot mūra elementu izmērus, materiālus, mikrostruktūru, porozitāti u. c. raksturlielumus, kā arī dobumu skaitu, formu, izmērus, orientāciju un to aizpildījumus.
 • Izgatavot optimizētu konstrukciju paraugus un veikt to fizikālo raksturlielumu vispusīgas eksperimentālās pārbaudes Latvijas klimatiskajos apstākļos.
 • Sagatavot patentu pieteikumu izstrādātajam optimizētajam konstruktīvajam norobežojošās konstrukcijas risinājumam.
 • Publicēt izstrādātos kritērijus, metodiku, izveidotos matemātiskos modeļus, kā arī aprēķinu un eksperimenta rezultātus.
 • Informēt nozaru profesionāļus par izstrādātās jaunās metodikas un optimizētu būvkonstruktīvo risinājumu izmantošanas iespējām.

Sagaidāmie rezultāti:

 • Verificēti multifizikālie modeļi
 • Metodikas detalizēts apraksts
 • 10 zinātniskas un populāras publikācijas
 • Optimizācijas mērķa funkcija
 • Modelēšanai nepieciešamo datu bāze
 • Optimizētās būvkonstrukcijas detalizēts apraksts
 • 20 referāti
 • 10 testēšanas pārskati
 • Patenta pieteikums
 • 3 būvkonstrukciju eksperimentālie paraugi

Projekta ietvaros notikuši sekojoši zinātniekie semināri

 • 22. martā plkst. 11:00
  "Fāzu maiņu materiālu izmantošana dobos keramiskos izstrādājumos, temperatūras režīma stabilizācijai telpā"

 • 30. martā plkst. 15:00
  "Dinamiskā aprēķina zema energopatēriņa ēkām pamatnostādnes",
  "Temperatūras un siltumu plūsmas slāņainās būvkonstrukcijās pie mainīgas āra gaisa temperatūras"