VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Mūsu piedāvātie pakalpojumi un ekspertīzes

Sarežģītas konfigurācijas būvkonstrukciju un logu mezglu siltumtehniskie aprēķini saskaņā ar standartiem LVS EN ISO 6946, LVS EN ISO 10077-1/-2. Skaitliskie aprēķini uz vizualizācija. Stūra faktora fi, lieneāra termiskā tilta ψ, rasas punkta temperatūras vērtību noteikšana būvkonstrukcijām.

.Ēku energoaudits un energosertifikācijaatbilstoši MK 2013.g. 25.jūnija noteikumiem Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" un MK 2013.g. 9. jūlija noteikumiem Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju".

. .Būvkonstrukciju siltuma izolācijas, blīvējuma un mitruma termogrāfiskais apsekojums atbilstoši LVS EN 13187 standarta prasībām, mērījumos izmantojot moderno infrasarkano staru kameru ThermaCAM P620 (izšķirspēja 640×480, mērījumu diapazons -40...2000°C) un pārspiediena/zemspiediena iekārtu Blower Door.

.Ēku un būvkonstrukciju siltumfizikālo pamateru monitorings (gaisa temperatūra, mitrums, rasas punkts un kustības ātrumi).

.Būvkonstrukciju (ārsienu, pārsegumu, u.c.) faktiskās siltuma caurlaidības U [W/(m2·K)] noteikšana ēku ekspluatācijas apstākļos.

.Ēku un tās bloku gaisa apmaiņas koeficienta n [1/h] un gaisa cauraidības n50 [m3/(m2·h)] noteikšana ar zemspiediena/pārspiediena testiem, lietotjot līdz 3 Retrotec durvju ventilatoriem ar maksimālo plūsmu 14440 m3/h kartam) (LVS EN 13829). Personāla kvalifikācija atbilst 2. līmenim (Level 2 Certified Tester).

.Logu, durvju un citu gatavo būvizstrādājumu termiskās pretestības R [(m2·K)/W] noteikšana termiskajā kamerā (LVS ISO 8990).

.Būvmeteriālu siltuma vadītspējas λ [W/(m·K)] noteikšana ar karstās plāknes metodi (LVS ISO 8302).

.Apkures, ventilācijas, solārā starojuma u.c. faktoru ietekmes uz termisko komfortu telpās un siltuma zudumiem skaitliskā modelēšana.

.