VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

UMeas

Lai noteiktu būvelementa siltuma caurlaidību, nepieicešami tā divu parametru (siltuma plūsmas un temperatūru) mērījumi ilgākā laika posmā, jo process parasti ir nestacionārs un izmantot sakarību U=q/DT nav iespējams. Šajā gadījumā tiek pielietota oriģināli izstrādāta aprēķinu metodika un datu apstrādes programma DataProc. Lai iegūtu pietiekoši daudz datus, vairāku dienu laikā tiek reģistrēti siltuma plūsma caur elementu (ar siltuma plūsmas sensora palīdzību) un temperatūras tā abās pusēs (ar termopāru palīdzību), šie dati ar ACP palīdzību tiek uzkrāti datorā. Programmas UMeas uzdevums ir regulēt un kontrolēt mērījumus, kā arī uzkrāt un attēlot iegūtos mērdatus.


Siltuma plūsmu un temperatūru reģistācijas shēma

Veicot mērījumus, jāuzdod nepieciešamais mērperioda ilgums, kā arī intervāls starp mērījumiem. Datu failā tiek pierakstīti vidējotie mērījumu datu, jo atkarībā no datora un tā slodzes mērījumu laikā, mērījumi tiek veikti ar kārtu vairāki desmiti un simti minūtē. Termopāru rādījumi tiek koriģēti ar katram no tiem raksturīgām kalibrācijas konstantām, arī reģistētais siltuma plūsmas blīvums tiek pārveidots, ievērojot katram sensoram raksturīgas konstantas. Mērījumu dati tiek ierakstīti failā, kas tālāk tiek izmantots, aprēķinot elementa siltuma caurlaidības koeficienta vērtību ar oriģinālu metodiku un izmantojot speciāli šim nolūkam paredzēto datu apstrādes programmu DataProc.


Temperatūru izmaiņas laikā


Siltuma plūsmas blīvuma izmaiņas laikā