VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

HeatMod

Programmatūra HeatMod (aktuālā versija 5.21) paredzēta ēku siltuma vajadzības matemātiskai modelēšanai (saskaņā ar DIN 4108). Paredzēta iesēja veikt aprēķinus arī saskaņā ar Latvijas Būvnormatīva LBN 002-01 prasībām. Integrēta iespēja uzdod heterogēnās sienu konstrukcijas ar vairākiem slāņiem abās dimensijās.


Būvelementu un to parametru uzdošana


Aprēķinos tiek izmantotas mēnešu vidējās temperatūras


Rezultātu tabula


Rezultātu grafiki


Specifisku datu uzdošana LBN 002-01 aprēķina ietvaros


Heterogēno struktūru uzdošana un aprēķins

Reālu ēku aprēķinu piemēri: