VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook  |  Jaunumi  |  Piedāvājumi  |  Personāls  |  Kontakti  |  Arhīvs |  meteo |  klimats  
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

   Zinātniskā laboratorija izveidota 1994. gada decembrī, apvienojot vairākas Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras pētnieciskas grupas. Tā ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes pētnieciska struktūrvienība.

   Laboratorijas darbības mērķis ir sekmēt inženierfizikāli orientētus nepārtrauktas vides procesu pētījumus gan Latvijas, gan Eiropas industrijas vajadzībām, kā arī sekmēt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu minētajās jomā.

   Laboratorijas pētījumu finansējumu veido Eiropas Savienības un Latvijas Zinātnes Padomes pētniecisko projektu un programmu, starptautisko sadarbības projektu un citu industriālo pasūtītāju, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļi.


Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte
Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija

University of Latvia, Faculty of Physics and Mathematics
Laboratory for mathematical modelling of environmental and technological processes

Universität Lettlands, Fakultät für Physik und Mathematik
Laboratorium für mathematische Modellierung der Umwelt- und Technologieprozesse

Латвийский Университет, Факультет физики и математики
Лаборатория математического моделирования окружающей среды и технологических процессов