VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

   Zinātniskā laboratorija izveidota 1994. gada decembrī, apvienojot vairākas Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras pētnieciskas grupas. Tā ir Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pētnieciska struktūrvienība.

   Laboratorijas darbības mērķis ir sekmēt inženierfizikāli orientētus nepārtrauktas vides procesu pētījumus gan Latvijas, gan Eiropas industrijas vajadzībām, kā arī sekmēt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu minētajās jomā.

   Laboratorijas pētījumu finansējumu veido Eiropas Savienības un Latvijas Zinātnes Padomes pētniecisko projektu un programmu, starptautisko sadarbības projektu un citu industriālo pasūtītāju, kā arī valsts un pašvaldību līdzekļi.


Kopš 2020.g. sākuma laboratorijas ir kļuvusi par Insitūtu:

Skaitliskās modelēšanas institūts