VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Andrejs Timuhins

Personas dati
Vārds, uzvārds Andrejs Timuhins
Dzimšanas datums 1976. gada 3. aprīlis
Svešvalodas
krievu dzimtā
latviešu, angļu labi
Izglītība
no 2002 doktorantūra RTU
2000-2002 Maģistratūra Latvijas universitāte
1997-2000 Latvijas universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte)
1994-1997 Rīgas tehniskā universitāte (datorvadības sistēmas)
līdz 1997 Rēzeknes 3. vidusskola
Kvalifikācija
2002 Fizikas zinātņu maģistrs
Darba pieredze
kopš 1999 Latvijas universitātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija, programmēšanas inženieris
Datorprasmes
  MS Excel, MS Word, Maple, Mathematica
Programmēšanas valodas: Pascal, Delphi, Java, C++, C#, Fortran, VB, Assembler
Karjeras intereses
  Hidraulisko procesu matemātiskā modelēšana, nelineārie procesi, neirālie tīkli.
meklēt publikācijas kopskaits 20