VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Juris Seņņikovs

Personas dati
Vārds, uzvārds Juris Seņņikovs
Dzimšanas datums 1970.g. 23. decemrbī
Svešvalodas
Latviešu dzimtā
Angļu, krievu brīvi
Vācu apmierinoši
Izglītība
1995 to 1998 doktorantūra LU
1994 to 1995 maģistratūra LU
1989 to 1994 Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāte
līdz 1989 Jelgavas 4. vidusskola
Kvalifikācija
1995 Fizikas zinātņu maģistrs
1994 Diplomēts fiziķis-pasniedzējs
Pedagoģiskā karjera
1998 to 1999 LU lektors
1996 to 1998 asistents LU Fizikas un matemātikas fakultātes Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedrā
Karjera, zinātniskais darbs
since 1994 programmētājs, pētnieks, konsultatīvo projektu vadītājs SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs"
kopš 1995 (1-3 m. gadā) Vieszinātnieks Brandenburgas Tehniskajā Universitātē (Vācija)
kopš 1991 tehniķis, asistents, pētnieks LU
kopš 1999 "American Geophysical Society" biedrs
kopš 1997 "European Geophysical Society" biedrs
Pētnieciskās intereses
  hidraulisko un fizikālās okeanogrāfijas procesu matemātiskā modelēšana, inženierproblemātika
Ārzemju pieredze
1997 (1 mēnesis) ES Tempus projekta stipendija Kaljāri Universitātē (Itālija)
1995 (3 m.) Vieszinātnieks zinātniskās pētn. centrā CRS4 (Itālija)
Publikācijas
meklēt publikācijas kopskaits 51