VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Asociētais profesors, Dr. Fiz. Andris Jakovičs

Personīgie dati
Vārds Andris Jakovičs
Dzimšanas datums 1950. g., 12. augusts
Valodu prasme
latviešu dzimtā
vācu, krievu brīvi
angļu vidēji
Izglītība
1990.-1993. habilitācijas studijas LU
1975.-1977. LU aspirantūra
1968.-1973. Latvijas Universitāte (LU), Fizikas un Matemātikas fakultāte
1957.-1968. Alūksnes 1. vidusskola
Kvalifikācija
1992. Dr. Fiz. (Latvija)
1979. Dr. Fiz. (PSRS), šķidrumu un gāzu mehānika
Pedagoģiskais darbs
kopš 1973. Asistents, vecākais lektors, asocietais profesors LU, Fizikas un matemātikas fakultātē.
Kursu vadītājs elektrodinmikā, datorzinībās un skaitliskajās metodēs.
Pētnieciskais darbs
1999.-2002. Vadītājs zinātniskajam projektam ar GKSS Nacionālo Pētniecības Centru (Vācija) par tvaika destilāciju cauruļveida reaktorā
IV/1995.-IV/1996. Profesors Hanoveres Universitātē (Vācija)
kopš 1994. Vides un Tehnoloģisko Procesu Matemātiskās Modelēšanas Laboratorijas vadītājs Fizikas un Matemātikas fakultātē LU
1992.-2000. Vadītājs zinātniskajam kontraktam ar ABB (Vācija) par indukcijas krāšņu elektrotehnoloģiju
kopš 1992. Zinātnisko grantu vadītājs par:
- ūdens cirkulāciju, sedimentācijas procesiem un eroziju;
- siltuma procesu modelēšanu un mērīšanu ēkās;
- metāla tvaiku pārneses procesiem porozā vidē EM laukā;
- eroziju un izgulsnējumu veidošanos metalurģiskajās kausēšanas krāsnīs
kopš 1988. Koordinators zinātniskajam līgumam ar Elektrotermijas Institūtu Hanoverē
kopš 1979. Zinātnisko projektu vadītājs MHD procesu matemātiskajā modelēšanā LU
kopš 1970. Laboratorijas asistents, inženieris, pētnieks, vadošais pētnieks
Zinātnisko pētījumu tēmas
  Siltuma un masas pārneses procesu matemātiskā modelēšana elektrotermiskajās iekārtās, civilajā un piekrastes tehnolģijās
Zinātniskās kvalifikācijas celšana
X-XI/1998. Termogrāfijas pielietojumi un siltuma pārneses mērījumi ar DAAD granta atbalstu Hamburgas Bundesvēra Universitātē (Vācija)
X-XI/1992., XII/1993. Škiedru impegrēšanas procesu matemātiskā modelēšana ar Zviedrijas Zinātņu Akadēmijas granta atbalstu Lulea Tehniskajā Universitātē
1990.-1992., II-IV/1994., IV/1995.-IV/1996. Skaitliskie aprēķini siltuma un masas pārneses procesos elektrotermiskajās iekārtās ar A. Humbolta un R. Boša fonda grantu atbalstu Elektrotermijas Institūtā Hanoveres Universitātē
1985.-1986., X-XII/1989. MHD plūsmu matemātiskā modelēšana ar Hanoveres Universitātes (Vācija) DAAD granta atbalstu
III/1979. Zinātniskā doktora darba "Pētījumi par šķidro metālu vidēkoto plūsmu aksiālsimetriskos magnētiskos laukos" aizstāvēšana Leņingradā (PSRS)
Zinātniskās publikācijas
meklēt publikācijas kopējais skaits - 140, 75 zinātniskajos žurnālos (Magnetohydrodynamik, Elektrowärme international, Metallurgical Transactions, Arhiv für Elektrowärme, utt.); pēdējo 3 gadu laikā - 20 publikācijas