VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Daiga Cepīte-Frišfelde

Personas dati
Vārds, uzvārds Daiga Cepīte-Frišfelde
Dzimšanas datums 1982. gada 24. novembris
Svešvalodas
Latviešu dzimtā
Angļu brīvi
Krievu labi
Vācu pietiekoša informācijas iegūšanai
Izglītība
kopš 2007 LU FMF Fizikas, astronomijas un mehānikas studiju programma
2005-2007 LU FMF Fizikas maģistra studiju programma
2001-2005 LU FMF Fizikas bakalaura studiju programma
1998–2001 Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
līdz 1998 Ogres 1. vidusskola
Kvalifikācija
2009 sertificēta energoauditore: sertifikāta Nr. EA1-0011
2009 kursi "Termogrāfijas fizikālie pamati un tās lietojumi būvkonstrukcijām"
2007 dabaszinātņu maģistrs fizikā (ar izcilību), maģistra darbs "Elektromagnētiskās un termiskās konvekcijas modelēšana stikla kausējumā ar temperatūratkarīgām īpašībām"
2005 dabaszinātņu bakalaurs fizikā (ar izcilību), bakalaura darbs "Vienas un divu fāzu caurlaidības porainas vides modeļos"
Pieredze pētnieciskā darbā
kopš 11.2006, kā arī 12.2005 – 03.2006 asistente, zinātniskā asistente, programmēšanas inženiere, laborante LU Fizikas un matemātikas fakultātē, darbības joma - datormodelēšana
12.2005 – 03.2006 tehniķe LU Polimēru mehānikas institūtā, darbības joma - datormodelēšana
06.2002 – 12. 2002, 09.2003 – 12.2003 elektronikas inženiere LU Ķīmiskās fizikas institūtā, darbības joma - atomspēku mikroskopija
2001–2004 fizikas tehniķe LZA Fizikālā Enerģētikas institūta Organiskās cietvielu fizikas un molekulārās elektronikas laboratorijā, darbības joma - atomspēku mikroskopija
Pedagoģiskā pieredze
2007-2009 stundu pasniedzēja LU Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļā, praktisko darbu vadīšana kursos - Skaitliskās metodes III, IV; Matemātiskās modelēšanas praktikums I,II,III
Zinātnisko pētījumu tēmas
  fizikālo procesu matemātisko modeļu izveide, realizēšana un datu analīze: hidrodinamika un siltuma pārnese ātruma, temperatūras un citu fizikālo lielumu sadalījumu aprēķiniem; energoefektivitātes aprēķini un aprēķinu metodikas pilnveidošana
Pieredze ārpus Latvijas
2006 (4 mēneši) studijas Hanoveres universitātē Vācijā Socrates/Erasmus apmaiņas programmas ietvaros, studiju joma – hidrodinamisko plūsmu modelēšana, nepārtrauktas vides mehānika, elektrotermiskie procesi
08.2004 vasaras skola "ECMI Modelling week 2004", Lappeenranta, Somija
12.2002 (2 nedēļas) prakse atomspēku mikroskopijā Potsdamas universitātes Cietvielu fizikas institūtā
Zinatniskās publikācijas
meklēt publikācijas kopskaits 18