VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Dr. Fiz. Uldis Bethers

Personīgie dati
Vārds, uzvārds Uldis Bethers
Dzimšanas datums 1965.g. 23. janvārī
Svešvalodas
latviešu dzimtā
Angļu, krievu brīvi
Vācu apmierinoši
Izglītība
1998 - 2000 pirmshabilitācijas doktorantūra LU
1990 - 1992 doktorantūra LU
1983 - 1989 Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāte
līdz 1983 Dobeles 1. vidusskola
Kvalifikācija
1993 LR Fizikas zinātņu doktors
1989 Diplomēts fiziķis-pasniedzējs
Pedagoģiskā karjera
1999 pasniedzējs "European graduate school of hydraulics"
11995 - 1997 izveidoju MSc. Fiz. programmu "Fizikālā okeanogrāfija un piekrastes pētniecība"
1989 - 1990;
1993 - 1996
asistents, pasniedzējs LU Fizikas un matemātikas fakultātes Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedrā
Karjera, zinātniskais darbs
kopš 1997 LU sadarbības līguma ar Brandenburgas Tehnisko Universitāti vadītājs
kopš 1994 Pētniecisko un konsultatīvo projektu vadītājs SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs", direktora vietnieks
kopš 1994 LU Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas vadītāja vietnieks
kopš 1994 Pētniecisko un konsultatīvo projektu, LR un starptautisko zinātnisko grantu vadītājs LU
1993-1997 LU darba grupas vadītājs Ziemeļvalstu ministru padomes "Gulf of Riga" projektā
1993 (2 mēn.) Vieszinātnieks Hydroconsult GmbH (Vācija)
1984-1993 tehniķis, asistents, inženieris, pētnieks, vadošais pētnieks LU
kopš 1995 (1 mēn. gadā) Vieszinātnieks Brandenburgas Tehniskajā Universitātē (Vācija)
kopš 1997 "European Geophysical Society" biedrs
kopš 1998 "International Association of Hydraulic Research and Engineering" biedrs
Pētnieciskās intereses
  hidraulisko un fizikālās okeanogrāfijas procesu matemātiskā modelēšana, inženierproblemātika
Ārzemju pieredze
1995 (1 mēnesis) ES Tempus projekta stipendija Kaljāri Universitātē un firmā CRS4 (Itālija)
1991 (3 m.) EZviedrijas Institūta stipendija Gēteborgas Universitātē
Zinātniskās publikācijas
meklēt publikācijas kopskaits 45