VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

KALME.
Klimats, Adaptācija, Līdzsvars, Mainība, Ekosistēmas

2006. gada 30. oktobrī tika uzsākta Valsts pētījumu programma "Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi". To plānots īstenot līdz 2009. gada decembrim 4 etapos, 9 tematiskās darba paketēs.

Programmas ietvaros vairāk kā Latvijas 90 zinātnieki pētīs klimata izmaiņu ietekmi uz Latvijas ezeriem, upēm, Baltijas jūru un tās piekrasti, izstrādās zinātniski pamatotus ieteikumus adaptācijai un klimata maiņas seku mazināšanai. Kopā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Fizikas un matemātikas fakultātes un LU Bioloģijas institūta pētniekiem strādās arī Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Latvijas Zivju resursu aģentūras, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Daugavpils universitātes zinātnieki. Pētījumu programmu vada LZA akadēmiķis M. Kļaviņš un profesors A. Andrušaitis.

1.darba pakete. "Klimata mainības ietekme uz noteci, biogēno elementu plūsmām un Baltijas jūras režīmu"

Darba paketes vadītājs ir Dr. phys. Uldis Bethers (LU FMF). Darba paketes izpildē piedalās zinātnieki no LU Fizikas un matemātikas fakultātes Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijas, LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes, LU Bioloģijas institūta.

Darba pakete sagatavos datu rindas citu darba pakešu vajadzībām, kā arī sniegs tām analīzes un matemātiskās modelēšanas atbalstu. Katru datu rindu veidos 3-5 scenāriji, kuru ilgums 50-100 gadu ar vismaz 1 diennakts izšķirtspēju laikā.

Datu rindas ietvers
   (1) klimata maiņas scenārijiem atbilstošās meteoroloģisko datu kopas,
   (2) ar matemātiskās modelēšanas palīdzību aprēķinātās ūdens un biogēno vielu noteces datu rindas, kas atbilst šiem scenārijiem,
   (3) klimata un virszemes ūdeņu/vielu noteces scenārijiem atbilstoši ilgtermiņa Rīgas jūras līča fizikālo procesu modeļaprēķini.

Ar plašāku informāciju par pētījumu programmu un konferenci ir iespējams iepazīties VPP "Klimata maiņu ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi" mājas lapā - www.kalme.daba.lv.