VTPMML
LATVIJAS UNIVERSITĀTES
Vides un tehnoloģisko procesu
matemātiskās modelēšanas laboratorija
LV

UK
Facebook Jaunumi Piedāvājumi Personāls Kontakti Arhīvs • meteo • klimats
Vides procesi
Tehnoloģiskie procesi
Citi
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Aktuālie projekti
Pabeigtie projekti
Metodikas
Programmas
Mērierices
Gadi
Autori
Latvija
Ārzemes
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
Doktorantu kursi 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

ESF ESF līdzfinansētais projekts
"Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno tehnoloģiju fizikālo procesu datormodelēšanā"

LU Fizikas un matemātikas fakultātē 2006. gada septembrī uzsākta ESF līdzfinansēta projekta "Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno tehnoloģiju fizikālo procesu datormodelēšanā" (projekta vadītājs A. Jakovičs) izpilde, kurā paredzēta LU, LLU, DU, LPA, RA un VA akadēmiskā personāla pārstāvju apmācība matemātiskās modelēšanas programmatūras dažādās lietojumos dažādu vides un tehnoloģisko problēmu risināšanā.

Izstrādāta un licencēta 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programma "Moderno tehnoloģiju fizikālo procesu datormodelēšana". Apmācība plānota laika periodā no 2006. decembra līdz 2007. gada jūlijam blokveida nodarbību un individuālo projektu izstrādes formā.

Noslēgusies iepirkuma procedūra mūsdienīgas matemātiskās modelēšanas programmatūras ANSYS/CFX iepirkumam.

Raksts Latvijas Universitātes mājas lapāPirmais nodarbību cikls notika 8. un 9. decembrī, kur prof. A. Buiķis un H. Kalis iepazīstināja ar matemātiskās modelēšanas pamatprincipem un analizēja skaitlisko algoritmu īpašības. LU pētnieki, kas aktīvi strādā matemātiskās modelēšanas jomā, demonstrēja virkni šis pieejas veiksmīgu lietojumu piemēru fizikālu un inženierproblēmu risinānjumu.


1. nodarbības plāns
rādīt visas fotogrāfijasLaikā no 24. – 27. janvārim noritēja apmācības 2. nodarbību cikls, kur dalībnieki detalizēti apguva darbu ar pasaulē vadošām komerciāli lietotām modelēšanas programmu sistēmām ANSYS un CFX. Nodarbības vadīja šo programmu izstrādātāju pārstāvji no Vācijas, tādējādi nodrošinot profesionālu programmu lietojumu apguves iespēju. Lai nodrošinātu individuālā darba iespējas, arī reģionālajās augstskolās būs pieejama minētā modelēšanas programmatūra ANSYS un CFX, kuru licenču iegādi nodrošināja realizējamā ESF projekta finansējums.


2. nodarbības plāns
rādīt visas fotogrāfijas3. apmācības bloks notika laikā no 10. līdz 13. aprīlim.


3. nodarbības plāns


4. apmācības bloks notika laikā no 4. līdz 7. jūnijam.


4. nodarbības plāns


14. jūlijā viesu namā "Vecmuiža" Limbažu rajonā notika ESF projekta "Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno tehnoloģiju fizikālo procesu datormodelēšanā" noslēguma konference, kurā profesionālās pilnveides izglītības programmas "Moderno tehnoloģiju fizikālo procesu datormodelēšana" dalībnieki – dažādu Latvijas augstskolu pasniedzēji aizstāvēja matemātiskajā modelēšanā, izmantojot ANSYS un CFX programmatūru, izstrādātos individuālos projektus.

Darbu tematika bija ļoti daudzveidīga un aptvēra gan metālu, stiklu un pusvadītāju monokristālu ražošanas iekārtām svarīgu tehnoloģisko problēmu risinājumus, gan arī pārtikas produktu apstrādes, telpu mikroklimata un iekārtu drošības aspektus. Prezentāciju apspriešanā aktīvi piedalījās apmācības programmas un projekta dalībnieki, darbu rezultātus izvērtēja tādi atzīti LU matemātiskās modelēšanas jomas eksperti kā LU profesori A. Buiķis, A. Reinfelds un J. Miķelsons. Gan dalībnieku, gan ekspertu kopējā atziņa bija, ka apmācība devusi jaunus impulsus matemātiskās modelēšanas praktiskiem lietojumiem savā pētnieciskajā un pasniegšanas darbā.

17 no 20 programmas dalībniekiem sekmīgi izpildījuši programmas prasības un tuvākajā laikā saņems apliecības par profesionālās pilnveides izglītību 160 st. apjomā. 2007.g. rudens semestrī plānots šo licencēto apmācības programmu realizēt atkārtoti.aplieciba

Augusts, 2007

17 Latvijas Augstskolu pasniedzēji, kas apguvuši 160 stundu profesionālās pilnveides programmas "Moderno tehnoloģiju fizikālo procesu datormodelēšana", saņēmuši apliecības par profesionālās pilveides izglītību.

9 LU Fizikas un matemātikas fakultātes pasniedzējiem šīs apliecības svinīgi tika izsniegtas darbinieku kopsapulcē 2007. gada 31. augustā. Līdz ar to sekmīgi noslēgusies ESF līdzfinansētā projekta "Augstskolu pasniedzēju kompetenču paaugstināšana moderno tehnoloģiju fizikālo procesu datormodelēšanā" izpilde.