VTPMML
UNIVERSITY OF LATVIA
Laboratory for Mathematical Modelling
of Environmental and Technological Processes
LV

UK
News Staff Contacts Archive • meteo • klimats
Environmental processes
Technological processes
Other
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Actual Projects
Finished Projects
Methodology
Software
Equipment
Years
Authors
In Latvia
International
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
PhD course 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

HEAT ENGINEERING OF ISOLATING CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS I
Scientific-Practical Workshop

March 16-17, 2000

Organisers:

Laboratory for Modelling of Environmental and Technological Processes, University of Latvia
Latvian Association of Manufacturers of Windows and Doors

Sponsors:

Latvian Association of Manufacturers of Windows and Doors
Paroc, Ltd
Isover, Ltd.
"Center for Process Analysis and Research", Ltd.
Latvian Council of Science

Organising Comitee:

Andris Jakovičs, University of Latvia
Viesturs Melnztrazds, Latvian Association of Manufacturers of Windows and Doors
Agnese Jakoviča, University of Latvia (secretary)

Proceedings of Workshop

Editor-in-chief: Andris Jakovičs. Total 100 pages, 26 reports.

Photos of Worksop:Program of Workshop (in latvian)

Time, Chairman Report Authors Organisation
March 16, morning session,
chairman: A. Jakovics
Enerģijas taupīšana – darbs nākotnei V. Melnstrazds Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija
Mājokļu enerģētikas problēmas Dr.inž. M. Rubīna Rīgas Dome
Latvijas būvnormatīvu sistēma, ar ēku energoefektivitāti saistīto būvnormatīvu izstrāde un to harmonizācija ar ES likumdošanu Dr. inž. A. Šteinerts VARAM Būvniecības departaments
Latvijas nacionālā akreditācijas sistēmā J. Miķelsons LATAK
Būvmateriālu sertifikācijas praktiskā darba pieredze Latvijā  Dr. inž. A. Līdums Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrs, SIA
Būvizstradājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas darbība ES valstīs un Latvijā – Eiropas Būvprodukcijas direktīva 89/106 EEC Dr. inž. A. Šteinerts VARAM Būvniecības departaments
Logu siltuma izolācijas normu (DIN, EN, ISO)  stāvoklis un nozīme H.J. Hartmanis Logu tehnikas institūts, Rozenheima, Vācija
Jaunizstrādājamais Latvijas būvnormatīvs LBN 002 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” I. Fabriciuss Paroc, SIA
Siltuma izolācijas materiāli skolu un sabiedrisko ēku siltināšanai A. Pavītols Būvmateriālu ražotāju asociācija
Afternoon session,
chairman: I. Fabriciuss
Energoekonomijas praktiskās iespējas un problēmas logu konstrukciju montāžā  D. Dobelis Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija
Defektu atklāšana ēku ārējās būvkonstrukcijās lietojot termogrāfiju  A. Banga Latvenergo Tehniskais centrs 
Būvkonstrukciju siltuma caurlaidības noteikšana reālos ēku ekspluatācijas apstākļos Dr. fiz. A. Jakovičs*
S. Gendelis*
Z. Krievāns**
* LU VTPMML
** PAIC, SIA
Pieredze siltuma taupīšanas projektu realizācijā sabiedriskās ēkās A. Lasmanis Andris, SIA
Būvmateriālu sertifikācija Eiropā un Latvijā Dr. h. inž. I. Matīss LZA Sertifikācijas centrs
Energoekonomijas iespējas logu konstrukcijās V. Mors Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija
Gatavo būvizstrādājumu siltuma caurlaidības testēšanas iespējas Latvijā Dr. fiz. A. Jakovičs*
Dr. fiz. L. Šnīdere**
S. Gendelis* 
V. Krūmiņš*
** LU VTPMML
** LU ENVM katedra
Būvmateriālu ūdens caurlaidības un uzņēmības testēšana Dr. fiz. J. Kļaviņš
J. Pinnis
Dr. h. fiz. M. Sprinģis
LU CFI Testēšanas laboratorija
March 17, morning session,
chairman: V. Mors
Aizsardzība pret skaņu pārnesi ēkās un attiecīgie starptautiskie standarti Dr. inž. I. Veits Continental AG, Vācija
Energotaupošu un saules enerģiju atstarojošu stiklu ražošanas un pielietošanas iespējas M. Hēglers
J. Baumanis
Glas Trösch AG, Šveice 
EUROGLAS GmbH
Pasākumi būvju energoefektivitātes paaugstināšanai E. Sauka VARAM Būvniecības departaments
Logu siltumtehnisko raksturlielumu un citu īpašību pārbaudes iespējas H.J. Hartmanis Logu tehnikas institūts, Rozenheima, Vācija
Logu, rāmju un stiklojumu pilnveidošana siltuma saglabāšanas uzlabošanai H.J. Hartmanis Logu tehnikas institūts, Rozenheima, Vācija
Norobežojošo konstrukciju racionālas projektēšanas pamatprincipi N. Mitko Isover, SIA
Afternoon session,
chairman: J. Ozolins
Ēku siltuma zudumu un apkures siltuma patēriņa modelēšana Dr. fiz. A. Jakovičs*
S. Gendelis*
H. Trimmans**
* LU VTPMML
** Hannoveres universitātes Elektrotermijas institūts, Vācija
Ventilācijas optimizācija ar matemātisko modelēšanu Dr. fiz. S. Lācis*
Dr. fiz. U. Bethers**
* LU Datortehnoloģiju mācību centrs
** PAIC, SIA
 Enerģijas ekonomija, izmantojot nepārtrauktu automatizētu patēriņa kontroli H. Trimmans*
Dr. fiz. A. Jakovičs**
Prof. A. Mīlbauers*
* Hannoveres universitātes Elektrotermijas institūts, Vācija
** LU VTPMML
Ēku siltuma zudumu un apkures siltuma vajadzības modelēšanas programmas demonstrējumi Z. Krievāns*
Dr. fiz. A. Jakovičs**
* PAIC, SIA
** LU VTPMML 
Termogrāfijas lietojumu būvkonstrukciju siltuma izolācijas stāvokļa diagnostikā praktiskie demonstrējumi A. Banga Latvenergo Tehniskais centrs
Būvkonstrukciju siltuma caurlaidības U mērījumu demonstrējumi S. Gendelis LU VTPMML
Ēku blīvējuma pakāpes mērījumu demonstrējumi – zemspiediena un pārspiediena testi (Blower Door) S. Gendelis LU VTPMML
Ēku klimatisko parametru mērtehnika un tās demonstrējumi V. Krūmiņš LU VTPMML