VTPMML
UNIVERSITY OF LATVIA
Laboratory for Mathematical Modelling
of Environmental and Technological Processes
LV

UK
News Staff Contacts Archive • meteo • klimats
Environmental processes
Technological processes
Other
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Actual Projects
Finished Projects
Methodology
Software
Equipment
Years
Authors
In Latvia
International
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
PhD course 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

Latvijas operacionālās okeanogrāfijas nacionālā apspriede "KAS NOTIEK BALTIJAS JŪRĀ"

Rīga, 2004. gada 12. marts

Sponsorē
Eiropas Savienība

Finansē ES 5. ietvarprogrammas projekts EVR1-CT-2002-20012 "PAPA: Programme for a Baltic network to assess and upgrade an operational observing and forecasting system in the region"

Organizē
Latvijas Universitāte
Latvijas Hidrometeoroloģijas Aģentūra

Apspriedes mērķis "KAS NOTIEK BALTIJAS JŪRĀ?"

Ik dienas mēs visdažādākajos veidos saņemam operatīvu atmosfēras modelēšanas sistēmu radītas laika prognozes. Kas notiek ar prognozēm Baltijas jūrai?

Pēdējos gados attīstīta virkne produktu un pakalpojumu Baltijas jūrai. Informāciju par pašreizējo jūras stāvokli sniedz daudzveidīgu parametru novērojumi reālajā laikā: no bojām, kuģiem, krasta un jūras novērojumu konstrukcijām, kā arī satelītiem.

Mūsdienīgi datormodeļi paredz jūras vides stāvokļa izmaiņas un attīstību. To rezultāti pieejami uzreiz, atspoguļojot pašreizējo jūras stāvokli un tā paredzamās izmaiņas 1 līdz 5 dienu laikā.

Modeļprognozes tiek sniegtas visdažādākajiem jūras stāvokļa parametriem, piemēram: viļņi, straumes, ledus situācija, temperatūra, sāļums, skābekļa un biogēno vidu koncentrācijas, aļģu ziedēšana.

Baltijas operacionālās okeanogrāfijas sistēma (BOOS) ir sadarbība starp okeanogrāfijas institūtiem visās deviņās valstīs, kuras ieskauj Baltijas jūru.

Apspriedes mērķis ir iepazīstināt Baltijas jūras lietotājus ar pašreizējām modeļprognožu iegūšanas iespējām un rosināt diskusiju par lietotāju vajadzībām.

NORISES LAIKS UN VIETA

Apspriede notiks Rīgā, Reval Hotel Latvia, (Elizabetes ielā 55), konferenču zālē BETA-1/2.
Apspriedes laiks: 2004. gada 12. marts, 11:00-17:00

VALODA, DALĪBAS MAKSA

Apspriedes darba valoda: latviešu.
Dalības maksu (ieskaitot pusdienas) sedz organizatori.

Apspriedes organizatori un kontaktadreses

Dr. Fiz. Uldis Bethers, Inese Podjavo
Latvijas Universitātes FMF VTPMML
Zeļļu iela 8, LV1002, Rīga
Tel: 7033780, Fax: 7033781
E-pasts: bethers@latnet.lv, inese@modlab.lv
www.modlab.lv

Jurijs Šiškins, Danute Šneidere
Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra
Maskavas 165, LV1019, Rīga
Tel: 7032600, Fax: 7145154
E-pasts: Yuriy.Shishkin@meteo.lv, Danute.Sneidere@meteo.lv
www.meteo.lv

Dr. Juris Aigars, Bārbele Millere-Karulis
Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Daugavgrīvas 8, LV1048, Rīga
Tel: 7601995, Fax: 7601995
E-pasts: juris@monit.lu.lv, baerbel@latnet.lv
www.hydroecology.lv

Presentations (.pdf 1.3)

Photos