VTPMML
UNIVERSITY OF LATVIA
Laboratory for Mathematical Modelling
of Environmental and Technological Processes
LV

UK
News Staff Contacts Archive • meteo • klimats
Environmental processes
Technological processes
Other
ERAF
GORWIND
TEMPUS
KALME
Actual Projects
Finished Projects
Methodology
Software
Equipment
Years
Authors
In Latvia
International
MHD School 2019
MMP 2017
MEP 2014
OpenFOAM 2011
MMP 2010
PhD course 2010
MEP 2008 CD
MMP 2006

HEAT ENGINEERING OF ISOLATING CONSTRUCTIONS OF BUILDINGS II
Scientific-Practical Workshop

March 14-15, 2002

Organizatori

Latvijas Universitātes Vides un tehnoloģisko procesu matamātiskās modelēšanas laboratorija
Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija
ar VARAM Būvniecības departamenta atbalstu

Sponsori

Schüco Latvija, SIA
Lode, A/S
Paroc, SIA
Isover, SIA
Jelgavas būvmateriālu kombināts, A/S
Tenax, SIA
Procesu analīzes un izpētes centrs, SIA
Latvijas Zinātnes padome

Organizācija komiteja

Andris Jakovičs, Latvijas Universitāte
Jānis Tehts, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija
Inese Podjavo, Latvijas Universitātes (sekretāre)

Ir publicēts semināra rakstu krājums.

Redaktors: Andris Jakovičs. Rakstu krājumā izmantoti autoru iesniegtie oriģināli.

Attēli no notikumu vietām
Semināra programma

14. marts. Rīta sēde. Vadītājs Dr. h. sc. ing. A. Krēsliņš
V. Gēme Mājokļu attīstības koncepcija un enerģētikas problēmas VARAM Būvniecības departaments
Dr. sc. ing. A. Šteinerts Latvijas būvnormatīvs LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" un tā loma Latvijas būvnormatīvu sistēmas harmonizācijā ar ES likumdošanu VARAM Būvniecības departaments
Dr. h. sc. ing. A. Krēsliņš Ēku siltumtehnisko Eiropas standartu adaptācija Latvijā RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Dr. sc. ing. A. Jurjāns, E. Sauka Ēku enerģētiskais audits VARAM Būvniecības departaments
I. Fabriciuss Siltumizolācijas materiālu īpatnējās siltumvadītspējas pēc LBN 002-01 PAROC, SIA
Dr. sc. ing. O. Belindževa-Korkla LBN 002-01 un SNiP II-3-79** siltumtehnisko aprēķinu galvenās atšķirības RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Dr. ing. I. Veits Skaņas izolācija ēkās - pamatjēdzieni un standarti Acoustical Consulting Neuheim, Vācija
14. marts. Pēcpusdienas sēde. Vadītājs Dr. sc. ing. J. Tehts
A. Banga Defektu atklāšana ēku norobežojošās konstrukcijās lietojot termogrāfiju Latvenergo Tehniskais centrs
Dr. phys. A. Jakovičs, S. Gendelis Būvkonstrukciju siltuma caurlaidības noteikšana reālos ēku ekspluatācijas apstākļos LU VTPMML
Dr. ing. I. Veits Skaņas izolācijas mērīšana un paņēmieni skaņas izolācijas uzlabošanai Acoustical Consulting Neuheim, Vācija
Dr. phys. A. Jakovičs, H. Trimmans Ēku siltuma zudumu koeficienta aprēķins un apkures siltuma patēriņa modelēšana LU VTPMML; Hannoveres universitāte, Vācija
Dr. phys. J. Kļaviņš, J. Pinnis Būvmateriālu testēšana - ūdens necaurlaidība, ūdens caurspiešanās un mitruma saturs LU CFI Testēšanas laboratorija
14. marts. Mērījumu un aprēķinu demonstrējumi
A. Banga Termogrāfijas lietojumi būvkonstrukciju stāvokļa diagnostikā Latvenergo Tehniskais centrs
S. Gendelis Būvkonstrukciju siltuma caurlaidības U mērījumi LU VTPMML
Dr. ing. I. Veits Trokšņa līmeņa mērīšana telpās Acoustical Consulting Neuheim, Vācija
S. Gendelis, Dr. phys. A. Jakovičs Ēku blīvējuma pakāpes mērījumi - zemspiediena un pārspiediena testi LU VTPMML
J. Džeriņš, S. Gendelis Ēku siltuma zudumu un apkures siltuma vajadzības modelēšanas PAIC, SIA
15. marts. Rīta sēde. Vadītājs Dr. sc. ing. A. Šteinerts
Dr. sc. ing. A. Šteinerts Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana -Eiropas Būvizstrādājumu direktīva 89/106/ EEC un tās ieviešana Latvijā VARAM Būvniecības departaments
Dr. h. sc. ing. I. Matīss Būvmateriālu sertifikācija - formalitāte vai drošības un kvalitātes garantija LZA Sertifikācijas centrs, SIA
U. Rekners Būvmateriālu atbilstības apliecināšana un to izvēle projekta izpildei Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrs, SIA
Dr. sc. ing. J. Tehts ISO 9001 un ražotnes tehniskais un kvalitātes apstiprinājums LLDRA
Dr. sc. ing. J. Ozoliņš Logu konstrukciju siltumtehniskās īpašības LLDRA
G. Štēbelis Rāmju materiālu un konstrukciju siltumizolācijas parametri Schüco Latvija, SIA
U. Bēts Enerģijas caurlaidība caur stiklu LLDRA
V. Noruisis Siltuma izolācija un stikla paketes Marisa, Lietuva
15. marts. Pēcpusdienas sēde. Vadītājs Dr. phys. vad. A. Jakovičs
N. Mitko Pamatprincipi veidojot konstrukcijas ar efektīviem siltumizolācijas materiāliem Saint Gobain Isover, SIA
A. Pavītols Fibrolīts - konstruktīvs siltumu un skaņu izolējošs materiāls Jelgavas būvmateriālu kombināts, A/S
Dr. sc. ing. J. Kļaviņš KERATERM siltumizolējošie bloki ēku norobežojošo konstrukciju kvalitātes nodrošināšanai Lode, A/S
Dr. h. sc. ing.U. Iljins, Dr. chem. J. Strods, A. Vulāns Tenapora pielietošana ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnikā LLU; Tenax, SIA
I. Fabriciuss Norobežojošo konstrukciju siltumizolācijas piemēri saskaņā ar LBN 002 prasībām PAROC, SIA
A. Šittigs Enerģijas taupīšanas normatīvs Vācijā un būvju kvalitātes kontrole Vācijas Lietišķās termogrāfijas savienība
Dr. sc. ing. A. Krasņikovs, Dr. sc. ing. V. Lapsa Ārsienu termobloku konstruktīvie un tehnoloģiskie aspekti RTU Betona mehānikas laboratorija
Dr. phys. U. Kanders, Dr. phys. J.Kļaviņš, Prof. N. Zeltiņš Ēku energoefektivitātes monitorings pirms un pēc to rekonstrukcijas: LU CFI pieredze LU CFI; LZA FEI